Summer Slushies July 2018

Cucumber Crush (1 Bottle) July 2018
Dragonfruit Delight (1 Bottle) July 2018
Blueberry Bomb (1 Bottle) July 2018
Blackberry Blitz (1 Bottle) July 2018